NEWS

Contact Us You are here:Home > Contact Us

Huaqiangbei Office
Address: 12F,B block Huaqiang Building,
No. 3006 Shennan Zhong Road,Futian District,Shenzhen
Tel:+86-755-83010901 29126503
Fax:+86-755-83047615

Boan'an Ofiice
Address:9F Baoyu building,NO.5 Xin'an Baoan District Shenzhen
Tel:+86-755-83202569 23956691
Fax:+86-755-83047615